Seyðisfjarðarskóli

Haustið 2016 hófst skólastarf í sameinuðum þriggja deilda skóla undir nafninu Seyðisfjarðarskóli. Skiptist hann í grunnskóladeild, leikskóladeild og listadeild. Að auki er skipulögð stoðdeild. Sýn skólans er sú að í hverjum nemenda búi fjársjóður. Hlutverk skólans er að þroska þann sjóð, mennta ábyrga, hæfa og skapandi einstaklinga í samvinnu við heimilin og nánu samstarfi deildanna, í samræmi við aðalnámskrá leik-og grunnskóla, lög og reglugerðir. Í nýrri skólastefnu kemur fram að leiðarljós starfsins sé góð samvinna, lýðræði og jafnrétti og jafnramt að sköpunarkraftur, sjálfbærni, fjölbreytileiki og gagnrýnin hugsun einkenni skólastarf í öllum deildum.

Sameining skólanna er viðamikið þróunarverkefni, en gera má ráð fyrir að helstu markmið náist smátt og smátt á þremur til fimm árum. Samstarf deildanna um útfærslu skólastefnu og þróun starfshátta í skólanum er þó verkefni sem lýkur í eðli sínu aldrei

Skólastjóri Svandís Egilsdóttir
Sími : 470-2323
Netfang : svandis@skolar.sfk.is

 

Sjá einnig

 


LeikskóladeildLeikskólinn Sólvellir
Garðarsvegur 1
Sími : 470-2330
Netfang : solvellir@skolar.sfk.is
Vefsíða Sólvalla
Deildarstjóri Ásta Guðrún Birgisdóttir


Leikskólinn Sólvellir var stofnaður árið 1974. Leikskóladeildin starfar í anda hugsmíðahyggju þar sem leikurinn er þungamiðja starfsins. Í leikskóladeildinni eru börn á aldrinum 1-5 ára, þeim er skipt upp í þrjá meginhópa; Álfhóll er deild eins ár barna. Dvergasteinn kallast deild 2-3 ára barna og Vinaminni er deild barna á aldrinum 4-5 ára barna. Þessum hópum er skipt eftir aldri og verkefnum í smærri einingar. Í boði er sveigjanlegur dvalartími. 

Leik- og grunnskóladeild Seyðisfjarðarskóla á gott samstarf um 5 ára nemendur leikskóladeildarinnar, þar sem lögð er áhersla á samfellu milli skólastiganna tveggja. Einnig er gott samstarf við listadeild skólans um tónlistarkennslu. Innra starf miðar við að starfað sé eftir skólanámskrá sem var samþykkt í fræðslunefnd í ágúst 2015.


GrunnskóladeildSeyðisfjarðarskóli
Suðurgata 4
Sími : 470-2320
Netfang : seydisfjardarskoli@skolar.sfk.is
Vefsíða Seyðisfjarðarskóla
Deildarstjóri Jóhanna Gísladóttir


Á Seyðisfirði hefur verið reglulegt skólahald fyrir börnin í bænum síðan veturinn 1881-1882. Glæsilegt skólahúsið kom tilhoggið frá Noregi og var reist á þremur mánuðum árið 1907, en svokallaður Nýi skóli var tekinn í notkun árið 1986. 

Stefna grunnskóladeildarinnar gerir ráð fyrir að boðið sé upp á einstaklingsmiðað nám og að unnið sé út frá styrkleikum hvers og eins nemanda. Gert er ráð fyrir að það búi fjársjóður með hverjum einstaklingi og að hlutverk kennara sé að aðstoða nemendur við að finna og þroska þann sjóð. Kennsla í grunnskóladeild miðast við samkennslu árganga. Starfinu er t.d. hægt að lýsa með hugtökum eins og sveigjanlegu skipulagi og fjölbreyttum kennsluaðferðum s.s. hefðbundinni kennslu, einstaklingsnámi, samvinnunámi og hópastarfi. Í grunnskóladeildinni er Byrjendalæsi nýtt á yngsta stigi. Innleiðing verkefnisins Orð af Orði á miðstigi og í unglingadeild hófst haustið 2016. Í Seyðisfjarðarskóla er mikið lagt upp úr því að nemendum líði vel, að börnin læri að skipuleggja nám sitt undir leiðsögn kennara og taki ábyrgð á eigin námi. Grunn- og leikskóladeild eru þátttakendur í verkefninu Bættur námsárangur á Austurlandi.


ListadeildTónlistarskóil Seyðisfjarðar
Austurvegur 22
Sími : 472-1366
Netfang : benedikt@skolar.sfk.is
Upplýsingasíða á facebook Tónlistarskóli Seyðisfjarðar
Deildarstjóri Benedikt H. Hermannsson


Ný skólastefna og sameining skólanna gerir ráð fyrir starfandi listadeild. Starf deildarinnar mun þróast og skipulag deildarinnar líta dagsins ljós á komandi ári, en gert er ráð fyrir að gera fjölbreyttum listgreinum hátt undir höfði í öllu skólastarfi í samstarfi við Skaftfell menningarmiðstöð og Lungaskólann. Samstarf þessara stofnana, við leik- og grunnskóla, hefur verið ríkulegt og metnaðarfullt undanfarin ár og miðað er við að styrkja það enn frekar.

Eins og er er listadeildin starfrækt í einu af eldri húsum bæjarins, Steinholti, sem byggt var 1907. 

Á vegum listadeildar eru haldnir tvennir stórir tónleikar á ári, jólatónleikar og vortónleikar. Að auki eru minni tónleikar haldnir á haustönn. Á vorönn fara nemendur í fyrirtæki og stofnanir í bænum og halda litla tónleika á hverjum stað.

Skaffell menningarmiðstöð hefur annast metnaðarfulla myndlistarkennslu í deildinni um árabil.