Ferðatakmarkanir til Íslands

Travel restrictions to Iceland

Travel restrictions to Iceland and 14-day quarantine for all residents in Iceland

Due to the spread of the Covid-19 virus, the Icelandic government has implemented the travel restrictions imposed for the Schengen Area and the European Union. As of 20 March 2020, Foreign Nationals - except EU/EEA, EFTA or UK nationals - are not allowed to enter Iceland. This advice is valid until 17 April 2020.

Furthermore, as of 19 March 2020, all residents in Iceland that enter the country are obligated to undergo quarantine for 14 days, regardless of their nationality and where they are traveling from. This also applies to new residents and persons seeking international protection. Transportation crews (airlines and freighters) continue to be except from quarantine. 

 

To whom do the travel restrictions apply? 

The travel restrictions apply to all Foreign Nationals, other than EU/EEA, EFTA or UK Nationals, irrespective of whether they require a visa to travel to the Schengen Area or not. 

 

To whom do the travel restrictions not apply?

The travel restrictions do not apply to:

· EU citizens

· Citizens of the EFTA States

· UK citizens

· Individuals with a valid residence permit in Iceland or any of the Schengen Member States

· Family members of Icelandic or other EU/EFTA citizens, in particular spouses, cohabiting partners, direct descendants and dependent direct relatives in the ascending line.

 

Exemptions

The travel restrictions do not apply to essential travel, including passengers in airport transit, health and care workers on professional travel, transportation crews (airlines and freighters), individuals requiring international protection, individuals traveling because of acute family incidents and diplomats, international organization staff, members of armed forces traveling to Iceland for duty, or humanitarian aid workers.

 

Foreign Nationals covered by the travel restriction, who need to travel to a Schengen Member State through Iceland in any of the above-mentioned purposes, are advised to contact the Member State they are traveling to for a written confirmation of their permission to enter the respective state’s territory. Without such a confirmation, such Foreign Nationals cannot be authorized to enter the Schengen Area in Iceland.

If Iceland is the main destination, it is recommended that Foreign Nationals covered by the travel restriction contact Iceland's nearest embassy or the Foreign Ministry’s Consular Services (Tel. +354 545 0112 or help@mfa.is) for information on how to be given an exemption from the travel restrictions.

Please note that if you intend to travel to Iceland with a stopover in another state, it is very important to carefully examine whether any travel restrictions have been introduced in the respective state that might affect your travel to Iceland.


Ferðatakmarkanir til Íslands og 14 daga sóttkví fyrir alla með búsetu á Íslandi

Vegna útbreiðslu Covid-19 hafa íslensk stjórnvöld innleitt ferðatakmarkanir á ytri landamærum Schengen svæðisins í samræmi við tilmæli leiðtogaráðs Evrópusambandsins. Frá og með 20. mars 2020 er öllum erlendum ríkisborgurum – nema ríkisborgurum ESB/EES, EFTA og Bretlands – óheimilt að koma til Íslands. Tilmælin gilda til 17. apríl 2020.

Vinsamlegast athugið jafnframt að frá og með fimmtudeginum 19. mars 2020 er Íslendingum og öðrum með búsetu á Íslandi skylt að fara í tveggja vikna sóttkví við komuna til landsins, án tillits til þess hvaðan þeir eru að koma. Þetta gildir einnig um Íslendinga sem eru búsettir erlendis og koma til landsins sem og nýja íbúa.

 

Til hverra ná ferðatakmarkanirnar?

Ferðatakmarkanirnar gilda um alla erlenda ríkisborgara, nema ríkisborgara ESB/EES, EFTA og Bretlands, óháð því hvort þeir þurfi áritun til að ferðast til Schengen svæðisins eða ekki.

 

Til hverra ná ferðatakmarkanirnar ekki?

Ferðatakmarkanir gilda ekki um:

· ESB-borgara

· Ríkisborgara EFTA ríkjanna

· Breska ríkisborgara

· Einstaklinga með gilt dvalarleyfi á Íslandi eða í einhverju aðildarríkja Schengen samstarfsins

· Aðstandendur Íslendinga eða annarra ESB/EFTA-borgara, þ.e. makar, sambúðarmakar, afkomendur (yngri en 21 árs) og ættingjar í beinan legg af eldri kynslóð á framfæri þeirra.

 

Undanþágur

Ferðatakmarkanirnar eiga ekki við um þá sem koma til landsins í brýnum erindagjörðum, þ. á m. farþega í gegnumferð, starfsfólk á sviði heilbrigðisþjónustu og öldrunarþjónustu, starfsfólk sem sinnir flutningum á vöru og þjónustu, einstaklinga sem hafa þörf á alþjóðlegri vernd, einstaklinga sem þurfa að ferðast vegna brýnna aðstæðna í fjölskyldu sinni og diplómata, starfsmenn alþjóðastofnana, meðlimi herliðs og starfsmenn sem sinna mannúðaraðstoð.

 

Erlendum ríkisborgurum sem ferðatakmarkanirnar ná til, sem þurfa að ferðast til aðildarríkis Schengen samstarfsins í gegnum Ísland í brýnum erindagjörðum, er ráðlagt að hafa samband við yfirvöld í því ríki sem þeir þurfa að ferðast til til að fá skriflega staðfestingu á heimild til komu til viðkomandi ríkis. Án slíkrar staðfestingar er ekki hægt að heimila erlendum ríkisborgurum, sem ferðatakmarkanirnar ná til, að koma inn á Schengen svæðið á Íslandi.

Ef Ísland er áfangastaðurinn, er mælt með því að erlendir ríkisborgarar sem ferðatakmarkanirnar ná til hafi samband við næsta sendiráð Íslands eða ræðismannaþjónustu utanríkisráðuneytisins (í síma +354 545 0112 eða help@mfa.is) til að fá upplýsingar um hvernig hægt sé að fá undanþágu frá ferðatakmörkununum.

Vinsamlegast athugið að ef ætlunin er að ferðast til Íslands með millilendingu í öðru ríki, er mikilvægt að kynna sér vel hvort einhverjar ferðatakmarkanir hafi verið innleiddar í viðkomandi ríki sem gætu haft áhrif á ferð þína til Íslands.