Laus störf í nýju sveitarfélagi

Lykilstöður

Fjögur sveitarfélög á Austurlandi, Djúpavogshreppur, Borgarfjarðarhreppur, Fljótsdalshérað og Seyðisfjarðarkaupstaður munu sameinast og verður til um 4900 manna sveitarfélag. Áhersla er lögð á skemmtilegt og skapandi samfélag með góða þjónustu við íbúa, vandaða stjórnsýslu og sterka byggðarkjarna með greiðum samgöngum. Sveitarfélagið hyggst verða leiðandi í nýtingu rafrænna lausna í stjórnsýslu sveitarfélagsins og þjónustu við íbúa.

Nýtt og sameinað sveitarfélag á Austurlandi leitar að öflugum einstaklingum í lykilstöður :

 

Framkvæmda- og umhverfisstjóri

Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæfileika og ríka umhverfisvitund. Þekking og reynsla af málefnum sveitarfélaga nauðsynleg. Viðkomandi leiðir teymi sérfræðinga og annars starfsfólks í skipulags-, bygginga-, framkvæmda-, viðhalds-, umhverfismálum og náttúruauðlindum nýja sveitarfélagsins. Sveitarfélagið verður stærsta skipulagsumdæmi landsins.

Helstu verkefni:

 • Áætlanagerð og rekstur á sviði umhverfis- mála og framkvæmda
 • Starfar með umhverfis- og framkvæmdaráði sveitarfélagsins
 • Samstarf við heimastjórnir byggðakjarnanna fjögurra
 • Dagleg stjórnun verkefna og starfsfólks
 • Ábyrgð á framkvæmdum og viðhaldi eigna sveitarfélagsins
 • Ábyrgð á þeim gjaldskrám er undir sviðið heyra
 • Samskipti og þjónusta við íbúa og fyrirtæki
 • Ábyrgð á framkvæmd og eftirliti með  þjónustu sviðsins í skipulags-, byggingar- og umhverfismálum

Menntun, hæfni og reynsla:

 • Reynsla af stjórnun með mannaforráð og leiðtogahæfni skilyrði
 • Háskólamenntun á sviði bygginga- eða skipulagsmála eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði
 • Þekking og reynsla af framkvæmda- og skipulagsmálum sveitarfélaga
 • Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og lausnamiðuð nálgun
 • Skipulagshæfni og drifkraftur í starfi
 • Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að byggja upp framúrskarandi sveitarfélag

Verkefnastjóri mannauðs

Leitað er að einstaklingi með frábæra samskipta- og leiðtogahæfileika. Þekking og reynsla við breytinga- og teymisstjórnun nauðsynleg.

Helstu verkefni:

 • Innleiðing breytinga í samvinnu við stjórnendur
 • Framkvæmd, þjónusta og þróun mannauðs- og vinnuverndarmála
 • Innleiðing kjarasamninga og umsjón með launaákvörðunum
 • Stuðningur og þjálfun stjórnenda á sviði mannauðstengdra verkefna
 • Eftirlit með mannauðsupplýsingum og skráningu upplýsinga í mannauðskerfi
 • Innleiðing og yfirumsjón með jafnlaunavottun
 • Yfirumsjón með skipulagi fræðslu- og starfsþróunarsamtala
 • Umsjón með árangursmælingum og könnunum m.a. um líðan starfsfólks
 • Aðkoma að stefnumótun og þróun sveitarfélagsins

Menntun, hæfni og reynsla:

 • Háskólamenntun í mannauðsstjórnun skilyrði
 • Reynsla og þekking á mannauðsmálum og breytingastjórnun skilyrði
 • Leiðtogahæfni og reynsla af verkefnastjórnun skilyrði
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu æskileg
 • Reynsla af stefnumótun og teymisstarfi er æskileg
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfsfærni
 • Góð tungumálakunnátta og færni í tjáningu í ræðu og riti
 • Sjálfstæð vinnubrögð og lausnamiðuð nálgun
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð

Verkefnastjóri rafrænnar þróunar og þjónustu

Leitað er að einstaklingi með leiðtogahæfileika og góða þekkingu á rafrænum tækifærum. Þekking og reynsla af þróunar- og breytingstjórnun.

Helstu verkefni:

 • Stýra teymi innleiðingar rafrænnar þjónustu og notendamiðaðrar hönnunar
 • Þróun og efling rafrænna þjónustuleiða
 • Mótar stefnu og stýrir vefum og samfélagsmiðlun á vegum sveitarfélagsins
 • Þjálfun og handleiðsla  samstarfsfólks
 • Náið samstarf við aðrar deildir sveitarfélagsins
 • Aðkoma að stefnumótun í rafrænni þjónustu

Menntun, hæfni og reynsla:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun kostur
 • Reynsla af verkefnastjórnun og teymisstjórnun skilyrði
 • Reynsla og þekking á stafrænum lausnum skilyrði
 • Reynsla af þjónustuþróun og notendamiðaðri hönnun
 • Reynsla af þróun og innleiðingu breytinga
 • Mikil hæfni í mannlegum  samskiptum
 • Leiðtogafærni  og skipulagshæfileikar
 • Lausnamiðuð og skapandi hugsun
 • Rík þjónustulund, áhugi og metnaður til að veita framúrskarandi þjónustu

Umsækjendur geta valið aðalsstarfsstöð í einu af sveitarfélögunum fjórum en munu þjóna öllum íbúum og starfsfólki nýja sveitarfélagsins.

Mikilvægt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst og eigi síðar en í september 2020.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

 

Umsóknarfrestur er til og með 30. júní næst komandi. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.