Framkvæmdasjóður ferðamannastaða

Styrkumsóknir fyrir 2018

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir nú eftir umsóknum um styrki fyrir árið 2018. Vakin er sérstök athygli á að í kjölfar lagabreytinga er nú í fyrsta sinn auglýst í samræmi við nýjar reglur sem um sjóðinn gilda.

Sveitarfélög og einkaaðilar sæki um 

Meginbreyting felst í því að ekki er lengur gert ráð fyrir því að ríkið sæki um í sjóðinn heldur er hægt að sækja um styrki til uppbyggingar, viðhalds og verndunar mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum sem eru í eigu eða umsjón sveitarfélaga eða einkaaðila.

Sjóðurinn styrkir framkvæmdir sveitarfélaga og einkaaðila á ferðamannastöðum sem :

  • Stuðla að náttúruvernd
  • Auka öryggi ferðamanna
  • Bæta úr skorti á nauðsynlegum innviðum
  • Framkvæmdum sem búa til nýja ferðamannasegla/staði á „köldum“ svæðum eða árstímum.

Undirbúning og hönnun fyrir ofangreint 

Á upplýsingasíðu um umsóknir er nánar farið yfir hvaða reglur gilda en sjóðnum er til að mynda ekki heimilt að bera rekstrarkostnað mannvirkja, náttúruverndarsvæða eða annarra ferðamannastaða.

Sérstök áhersla fyrir úthlutun 2018

Sérstök áhersla í tengslum við úthlutunina nú er lögð á styrkumsóknir sem miða að því að fjölga viðkomustöðum ferðamanna, dreifa þar með álagi af ferðamönnum og efla ferðamennsku á minna sóttum svæðum.

Umsóknarfrestur er til miðnættis 25. október 2017. Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 535-5500 eða með tölvupósti á framkvaemdasjodur@ferdamalastofa.is

Upplýsingasíða um umsóknir
Gæðamatsblað
Ferðamálastofa