Leiðbeiningar - alvarleg COVID-19 sýking

Einstaklingar með alvarlega áhættuþætti

Þessar leiðbeiningar eru fyrir einstaklinga sem gætu verið í aukinni áhættu á alvarlegri sýkingu ef þeir smitast af SARS-CoV-2 veiru sem veldur COVID-19 sjúkdómi.

Heilbrigðisstarfsfólk þarf líka að vera meðvitað um þessa áhættu og:

  • Prófa fyrir veirunni ef einkenni geta bent til smits.
  • Fylgja þessum einstaklingum vel eftir þar sem meiri hætta er á að veikindi verði alvarleg.

Þetta skjal verður uppfært eftir því sem við á og nýjar upplýsingar koma fram, en í síðasta lagi eftir 2 vikur, eða 18. maí 2020.