Skipulagsfulltrúi

Sameinað sveitarfélag Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar óskar eftir að ráða skipulagsfulltrúa til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í lifandi umhverfi. Næsti yfirmaður er framkvæmda- og umhverfismálastjóri.

 

Helstu verkefni:

• Umsjón skipulagsmála í sveitarfélaginu

• Útgáfa framkvæmdarleyfa og gerð umsagna um skipulags- og byggingaerindi

• Umsjón með grenndarkynningu deiliskipulagsbreytinga og byggingaleyfa

• Auglýsir skipulagslýsingar og skipulagsbreytingar lögum samkvæmt

• Lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála

• Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, kjörna fulltrúa og aðra hagsmunaaðila

• Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af framkvæmda- og umhverfismálastjóra sameinaðs sveitarfélags

• Umsjón með vinnu við gerð aðalskipulags sameinaðs sveitarfélags

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem arkitekt, landslagsarkitekt eða skipulagsfræðingur

• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg

• Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. kafla skipulagsreglugerðar nr. 90/2013

• Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum er skilyrði

• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Nákvæmni og hæfni í framsetningu efnis

• Góð almenn tölvukunnátta


Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Áhugasamir, óháð kyni og uppruna, eru hvattir til að sækja um.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

 

Umsóknir óskast fylltar út á vef Hagvangs www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2020.

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.