Seyðisfjarðarskóli

Seyðisfjarðarskóli, samrekinn leik- grunn- og listaskóli auglýsir störf laus til umsóknar :

Listadeild

a) Aðstoðarskólastjóri í listadeild frá 1. ágúst 2019

Við leitum að fjölhæfum og metnaðarfullum stjórnanda listadeildar Seyðisfjarðarskóla. Listadeild Seyðisfjarðarskóla rekur Tónlistarskóla Seyðisfjarðar, sem er opinn öllum íbúum kaupstaðarins, en listadeild kemur einnig mikið að listgreinakennslu í grunn- og leikskóladeild auk þess sem þar fara fram námskeið utan skóla.

Umsóknarfrestur til og með 20. mars 2019 

 

Starfssvið

 • Fagleg forysta á sviði listgreinakennslu í nánu samstarfi við skólastjóra og aðra stjórnendur skólans, með áherslu á tónlist en jafnframt aðkomu myndlistar- og sviðslistakennslu í skólastarfi leikskóla- og grunnskóladeildar.
 • Skipulag náms við listadeild út frá námsskrám í nánu samstarfi við skólastjóra.
 • Dagleg starfsemi og rekstrarlegir þættir deildarinnar í nánu samstarfi við skólastjóra.
 • Kennsla á hljóðfæri, tónfræði, tónmennt og/eða kennsla í listgrein við aðrar deildir.
 • Náin samvinna við stjórnendur leik- og grunnskóladeildar um þróun skólahalds í Seyðisfjarðarskóla.
 • Samstarf við heimilin og aðrar mennta- og menningarstofnanir í nærsamfélaginu.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Gerð er krafa um menntun í tónlist og reynslu af tónlistarstarfi.
 • Gerð er krafa um leyfisbréf til kennslu við eitt eða fleiri skólastig í grunn- leik- eða tónskóla og reynslu af kennslu í tónlist, myndlist eða sviðslistum.
 • Metnaður fyrir skapandi skólastarfi, skipulagshæfni og leiðtogahæfileikar.
 • Reynsla af rekstri, stjórnun og þróunarstarfi í skóla æskileg.
 • Viðbótarmenntun í stjórnun æskileg.
 • Reynsla af eigin listsköpun æskileg.
 • Metnaður fyrir skapandi skólastarfi og umhverfisvænum vinnubrögðum í anda skólastefnu Seyðisfjarðarskóla.
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Sveigjanleiki, stundvísi og áreiðanleiki.
 • Góð íslenskukunnátta.

 

Leikskóladeild

b) Leikskólakennari óskast  í fullt starf frá 1.apríl 2019

c) Leikskólakennari óskast  í fullt starf frá 1.maí 2019

 

Starfsvið

 • Kennsla og umönnun nemenda á leikskóladeild, aldur: 1-2 ára og 2-4 ára og 5- 6ára
 • Umsóknarfrestur til og með 20. mars 2019 

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Metnaður fyrir skapandi skólastarfi og umhverfisvænum vinnubrögðum í anda skólastefnu Seyðisfjarðarskóla.
 • Gerð er krafa um leyfisbréf til kennslu, en aðrar umsóknir skoðaðar.  
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Góð hæfni til að vinna með börnum og ungmennum.
 • Sveigjanleiki, stundvísi og áreiðanleiki.
 • Önnur menntun og eða reynsla sem nýtist í starfi æskileg.
 • Góð íslenskukunnátta.

 

d) Matráður í móttökueldhús óskast í fullt starf frá 1. apríl 2019

Starfssvið

 • Móttaka á mat úr skólaeldhúsi, framreiðsla hans og umsjón með hressingu og kaffiveitingum fyrir nemendur og starfsfólk
 • Bakstur, frágangur og þrif á eldhúsi. Innkaup og önnur störf tengd eldhúsi.
 • Umsóknarfrestur til og með 20. mars 2019 

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum og góð hæfni til að vinna með börnum og ungmennum.
 • Sveigjanleiki, stundvísi og áreiðanleiki.
 • Bíll til umráða og bílpróf er kostur.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi.

 

Almennar kröfur og upplýsingar um öll störf við Seyðisfjarðarskóla

 

Karlar og konur eru hvött til að sækja um.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og AFLI eftir atvikum.

 

 • Sótt er um á heimasíðu sveitarfélagsins.
 • Við ráðningu skal liggja fyrir sakavottorð eða heimild skólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá skv. lögum.
 • Gögn um menntun og/eða leyfisbréf og ferilskrá skulu fylgja með umsókn ásamt upplýsingum um meðmælendur.
 • Upplýsingar um störfin, skólann og annað, veitir skólastjóri í síma 470-2327 eða 7717217, netfang svandis@skolar.sfk.is
 • Sjá nánar um skólann: https://seydisfjardarskoli.sfk.is/captcha